Auto zastępcze z OC sprawcy

Auto zastępcze z OC sprawcy, komu przysługuje…? Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w kolizji drogowej lub wypadku z winy innego kierowcy to w myśl obowiązującego prawa możesz wypożyczyć samochód zastępczy w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji lub wypadku. W takim przypadku nie ma znaczenia czy prowadzisz działalność gospodarczą. Wystarczy, że samochód jest Ci potrzebny żeby jeździć do pracy, z dziećmi do szkoły lub na zakupy.

Więcej

Wypadek przy pracy

Wypadek w pracy, co robić?

Zacznijmy od definicji wypadku przy pracy. Według art. 3 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadkiem przy pracy określa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Więcej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie - dwa terminy, których nieznajomość może Cię narazić na straty. W wielu dostępnych źródłach i artykułach możemy zauważyć tendencje do naprzemiennego używania tych terminów. W rzeczywistości odszkodowanie nie jest tożsame z zadośćuczynieniem.

Więcej

Szkoda całkowita - czym jest?

SZKODA CAŁKOWITA - CZYM JEST?
Co oznacza ten termin i co z niego wynika? Wyobraźmy sobie sytuację, że nasz pojazd jest całkowicie zniszczony po wypadku lub kolizji i nie nadaje się do naprawy. To znaczy uszkodzenia w pojeździe były tak rozległe, iż nadaje się on już tylko do kasacji. Wtedy mówimy o szkodzie całkowitej.

Więcej

Automatyczne wznowienie polisy OC

AUTOMATYCZNE WZNOWIENIE POLISY OC

Zdarza się, że po zmianie ubezpieczyciela, poprzednie towarzystwo informuje o konieczności opłaty składki za kolejny rok. Takie działanie jest zgodne z prawem. Zgodnie z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 28 ust. 1), jeżeli składki za ubezpieczenie zostały opłacone za cały rok, ...

Więcej
1 2