Odszkodowania osobowe

Odszkodowania osobowe obejmują wszelkiego rodzaju roszczenia wynikające ze szkód powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, działania innej osoby (np. pobicie), pogryzienia przez zwierzęta, upadku na oblodzonym i nie zabezpieczonym chodniku, innego nieszczęśliwego zdarzenia. W przypadku wypadków komunikacyjnych osoba poszkodowaną może być zarówno pasażer, kierowca jak i pieszy, a odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy. Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba że było to wyłączną przyczyną wypadku.

W procesie likwidacji szkody osobowej poszkodowany może dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę fizyczną i psychiczną, a także odszkodowania za utracone korzyści, miedzy innymi: utracony zarobek, uszczerbek w mieniu, zwrot wydatków na leczenie i rehabilitację. Przy szkodzie na osobie ważnym elementem odszkodowania jest renta gdy zakres obrażeń nie rokuje rychłego powrotu do zdrowia. W skomplikowanych przypadkach, kiedy proces uzyskania odszkodowania może się wydłużyć, pomagamy uzyskać zaliczki na pokrycie kosztów leczenia.

W naszej ocenie wzrasta świadomość społeczeństwa co do praw przysługujących poszkodowanym. Ma to przełożenie na coraz wyższe odszkodowania wypłacane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w szczególności za szkody osobowe.

Należy pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i niedopuszczalnym jest przyjmowanie przez ubezpieczycieli „sztywnych kwot” za podobne szkody. Podkreślenia wymaga fakt, iż kluczowym elementem dochodzenia odszkodowania jest jego profesjonalne zgłoszenie. Dlatego działając jako profesjonaliści przeprowadzimy w Państwa imieniu całą sprawę poczynając od zgłoszenia szkody. Pomogą nam w tym procesie nasi rzeczoznawcy, którzy ocenią Państwa uszczerbek na zdrowiu i rokowania dotyczące przebiegu i długości leczenia.